Güney Hazro Üretim İstasyonu ve Boru Hatları Yapım İşi

İhale Metni Ektedir
DOSYALAR