TP AKADEMİ

HEDEFİMİZ ENERJİ, KAYNAĞIMIZ İNSAN

AMACIMIZ;   

  - TP'nin eğitim stratejisini belirlemek ve geliştirmek,

  - Belirlenen stratejiye uygun eğitim standartları oluşturmak, planlama yapmak ve uygulamak,

  - Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri tespit etmek, bu eğitimler için gerekli hazırlıkları yapmak ve tamamlanan eğitimlerin     değerlendirmesini yapmak.

  - Personelin yetkinliğini artırmak amacıyla akademik çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

İletişim için www.tpakademi.org

Bilgi, görüş ve önerileriniz için akademi@tp.gov.tr