STRATEJİLER

YENİ ARAMA AKSLARI 

  -Ülkemizdeki aranmamış kara alanlarında daha az aranmış bölgelere ve deniz alanlarına yönelerek, kuyu sayımızı artırmak,

  -Sismik çalışmalarda belli bölgelerdeki engelleri insansız hava aracı gibi teknolojik imkânları kullanarak aşmak 

  -BARBAROS HAYREDDIN PAŞA sismik gemimizi daha fazla alanda veri toplamada ve teknolojimizi geliştirme amacıyla kullanmak 

 DENİZ PROJELERİ 

-Sondaj gemimiz FATİH ile öncelikle Akdeniz, sonrasında Karadeniz’de derin deniz sondajları ile ülkemizin deniz alanlarının hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkararak, ekonomiye kazandırmak 

 -Yakın coğrafyalardaki fırsatları takip ederek kârlı ortaklıklar aracılığı ile portföyümüzü genişletmek 

 ALTERNATİF HİDROKARBON ÜRETİM YÖNTEMLERİ

-Mevcut sahalarımızdaki üretimimizi yeni teknolojik imkanlardan da yararlanarak arttırmak 

 -Toplanan verileri dünyanın en ileri standartlarında proses edecek donanım ve yazılım altyapısına sahip veri işleme merkezini geliştirmek 

 -Ülkemizin teknoloji ve bilim üreten kurumları ile işbirliği içinde, katma değer üreten Ar-Ge projeleri geliştirmek, bu kapsamda bitümlü şeyllerden petrol üretimi gibi alternatif yöntemleri değerlendirmek

ANKONVANSİYONEL YATIRIMLAR

 -Trakya ve Güney Doğu’da sahip olduğumuz ankonvansiyonel potansiyelimizi ortaya koymak için oluşturduğumuz “Ankonvansiyonel Projeler Yol Haritamızı”, tecrübeli bir ortakla veya kendi operatörlüğümüzde hayata geçirmek

MİLLİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ 

-Milli Enerji ve Maden Politikasının önemli bir ayağını oluşturan ve tedarik stratejimizin temeli olan Yerlileştirme projeleri ile kullanılan makina, ekipman ve yazılımlarda mevcut milli sanayini önceliklendirerek iş yapmaktır.