GENEL DURUM

Son on yılda 13,3 milyar ABD Doları yatırım yapan Türkiye Petrolleri tarafından, 2017 yılında 306 milyon ABD Doları yurt içi, 1,1 milyar ABD Doları yurt dışı olmak üzere toplam 1,44 milyar ABD Doları yatırım harcaması gerçekleştirildi. Özellikle 2014 yılında Şah Deniz Projesinde hisse satın alınması ile yatırımlar önemli miktarda artış kaydetti. 2015 ve 2016 yılında ise petrol fiyatlarının düşük seyretmesi sebebiyle, TPAO’nun yatırımlarında azalma yaşandı.