ARAMA

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu en önemli birincil enerji kaynaklarından olan petrol ve doğal gazın, öncelikle öz kaynaklarımızdan olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağlanması, petrol arama stratejimizin temelidir. Türkiye Petrolleri bu hedefe ulaşmak için ülkemizdeki hidrokarbon varlığı ispatlanmış basenlerin yanı sıra, henüz yeterince aranmamış bölgelerde, özellikle Karadeniz ve Akdeniz deniz alanlarında arama çalışmalarına devam etmektedir.
Maliyetleri ve riskleri yüksek olan hidrokarbon aramacılığı, sektörün gerektirdiği büyük yatırımlarda ortaklıklar kurmayı teşvik etmektedir. Bu kapsamda özellikle Akdeniz ve Karadeniz deniz alanlarındaki yerli ve yabancı ortaklıklara, Türkiye Petrolleri büyük önem vermektedir. Son on yılda kara alanlarında 6.060 km 2 Boyutlu sismik ve 5.600 km2 3 Boyutlu sismik; deniz alanlarında ise 62.000 km 2B ve 37.000 km2 3B sismik toplandı. Son on yılda karada 93 bin, denizde 5,2 milyon nokta gravite manyetik verisi alındı. 2017 yılı arama yatırımlarımız, başta Trakya, İç Basenler ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, yurt sathına yayılarak denizlerimiz ile diğer bölgelerimizde de sürdürüldü. Bu kapsamda, 2017 yılında 36,7 adam/ay jeoloji çalışması gerçekteştiren Türkiye Petrolleri, karalarda 240 km 2B sismik ve 402 km2 3B sismik çalışma yaptı. Denizlerde ise toplamda 860 km 2B sismik ve 10.442 km2 3B sismik çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca aynı yıl 2.337.231 noktada gravite manyetik jeofizik veri toplama çalışması yapıldı.
Daha Fazla