Siba

Türkiye Petrolleri’nin, bağlı kuruluşu TP Badra şirketi aracılığıyla ortak olduğu Siba Sahası Gaz Geliştirme ve Üretim Servis Anlaşması, 5 Haziran 2011 tarihinde imzalandı ve 1 Temmuz 2011’de yürürlüğe girdi. Anlaşma süresi 20 yıl olup 5 yıl ilave süre uzatım seçeneği yer almaktadır. Proje başlangıcında KEIL (Kuwait Energy Iraq Ltd.) Operatör olup %60 hisseye, Ortaklığımız ise %40 hisseye sahipti. Operator firma olan KEIL %60 yatırımcı ortak olarak hisse sahibi iken, kendi hisselerinin %20 lik kısmını EGPC adında Mısır menşeili bir firmaya 2017 yılı sonu itibari ile devretti ve mevcut durumda %40 KEIL, %40 TP Siba Ltd. ve %20 EGPC şeklinde yeni hisse oranları ile üç yatırımcı ortak olarak projeye devam etmektedir.

Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte sahada Siba-1 kuyusu mevcut olup herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamaktadır. Kontrat gereği 100 MMscf/gün 9 yıl süre ile plato üretimi hedeflenmektedir.

Projede gaz ve gazdan ayrışacak kondensat ile LPGnin proses edileceği 110 mmscfd kapasiteli yüzey tesislerinin inşa çalışmaları tamamlanmış olup, tesisin 2018 yılının son çeyreğnde devreye alınması beklenmektedir. Ayrıca sahada Siba-1 kuyusuna ek olarak 3 yeni kuyu açılmış ve 2018 yılı sonuna kadar 2 yeni kuyunun daha açılması beklenmektedir. Saha henüz ticari üretime başlamadığından, proje kapsamında henüz gelir elde edilemedi. Planlandığı gibi 2018 yılı son çeyreğinde üretime geçilmesi durumunda, 2019 yılı ilk çeyreği itibari ile geri kazanım ve hak ediş periyoduna girilmiş olacaktır.