Mezar-ı Şerif ve Sandıklı

12 Kasım 2012 tarihinde Afganistan’da düzenlenen Afgan-Tajik Faz-1 ihalesi Türkiye Petrolleri, Dragon Oil ve yerel ortak Ghazanfar Investment Ltd.’den oluşan konsorsiyum tarafından kazanıldı. Konsorsiyum ile Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı (MoMP) arasında Sanduqli ve Mazar-i Sharif ruhsat alanları için ayrı ayrı geçerli olacak şekilde Arama ve Üretim Paylaşım Anlaşmaları 8 Ekim 2013 tarihinde imzalandı.  Her iki ruhsat alanında TP Afghanistan % 40, Dragon Oil % 40 ve Ghazanfar Group % 20 hissesi bulunmaktadır. Sanduqli arama alanında Dragon Oil; Mazar-ı Sharif arama alanında ise TP Afghanistan Operatör şirketlerdir.

TP Afganistan, kayıt işlemlerini 22 Ocak 2014 tarihinde tamamladı ve ofisi ise 1 Eylül 2014 tarihinde Mezar-ı Şerif’te açtı.

§2014 yılında, operatörün yükümlülükleri çerçevesinde ÇED raporunun hazırlanması, Airborne Gravite ve Manyetik veri toplama ve sismik veri toplama ihaleleri ile bunlarla ilgili bir takım servis ihaleleri hazırlandı ve gerçekleştirildi. ÇED ihalesi sonrası hazırlanan rapor ilgili yüklenici tarafından Afganistan Ulusal Çevre Konuma Ajans’ına (NEPA) sunuldu ve 6 Ekim 2014 tarihinde rapor onaylandı.

§2015 yılında, Airborne Gravite ve Manyetik veri toplama ameliyesi Ocak ayında başladı; ancak 21 Ocak 2015 tarihinde mücbir sebeplerden dolayı çalışmaya ara verildi. Ağustos ayında tekrar başlayan çalışmalar sonucu 26 Eylül 2015 tarihinde veri toplama ameliyesi ile sonrasında veri işlem ve veri değerlendirme çalışmaları tamamlandı.

§2012 yılındaki petrol fiyatlarına ve koşullara göre verilen iş programı ve yükümlülüklerin, güvenlik koşullarının giderek kötüye gitmesi, petrol fiyatlarındaki büyük düşüşler ile maddi yükümlülüklerin tüm ortaklarca yerine getirilmesindeki güçlükler nedeniyle, Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı ile revize iş programı ve bütçesi konusunda müzakereler gerçekleştirildi. Bu sayede, EPSA’nin ilgili maddelerini tadil edecek Side Letter 21 Ekim 2017 tarihinde paraflandı. Paraflanan Side Letter, 25.07.2018 tarihinde Afganistan Yüksek Ekonomik konseyi ve Kabine tarafından onaylandı. Bu kapsamda planlanan sismik veri toplama ve sondaj işleri ihale çalışmaları devam etmektedir.