ÜRETİM


Son on yılda toplamda 299 milyon petrol eşdeğeri/varil üretim gerçekleştiren Türkiye Petrolleri, 2017 yılında Türkiye’de üretilen toplam ham petrolün %69’unu ve doğal gazın %72’sini sağladı. 2017 yılı günlük ortalama üretim ise 106.312 petrol eşdeğeridir.

Yurt içinde toplam 12,3 milyon varil ham petrol (ortalama 33.800 varil/gün) ve 267 milyon m3 doğal gaz üretildi. Yurtiçi petrol üretimimizin büyük kısmı Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki sahalarımızdan, doğal gaz üretimimizin büyük kısmını ise Batı Karadeniz ve Trakya’daki sahalarımızdan sağlandı. 2017 yılında TPAO tarafından açılan 16 arama-tespit ve 2 ortak arama-tespit kuyusundan 3 adedi petrollü, 7 adedi ise gazlı kuyu olarak tespit edildi.

Yurt dışında toplamı 24,8 milyon varil pe (ortalama 67.948 varil pe/gün) üretimin; 15,3 milyon varil pe petrol olmak üzere geriye kalan kısmı 1,6 milyar m3 doğal gaz üretildi. Yurtdışı petrol üretimimizin büyük bir kısmı, Azerbaycan’daki Azeri-Çıralı-Güneşli petrol sahasından; doğalgazın büyük bir kısmı ise Şah Deniz doğal gaz sahalarından sağlanmaktadır. 2016 yılına kıyasla, 2017 yılında doğal gaz üretiminde azalma görülürken; ham petrol üretiminde artış yaşandı.

2018 yılı ortalama üretimimiz:

Yurt içi: 41.800 pe vg

Yurt dışı: 66.900 pe vg

Türkiye hidrokarbon üretiminde TPAO payı: %69