Deniz

Fatih Sondaj GemisiDışa bağımlılığı azaltmak ve operasyon kapasitesini arttırabilmek amacıyla Türkiye Petrolleri, Barbaros Hayreddin Paşa sismik gemisini satın aldı ve denizlerdeki aktif aramacılık çalışmalarını hızlandırdı. Barbaros Hayreddin Paşa sismik gemisi tarafından sağlanan deniz alanlarına ilişkin veriler TPAO ekiplerince yorumlanmaktadır.

Doğu Akdeniz’de Messinyen yaşlı tuz biriminin altında kalan Miyosen ve daha yaşlı birimlerin prospektivitesi değerlendirilmek amacı ile, Kıbrıs açıklarında bulunan Magosa 3B sismik verisi toplandı. Adana-Mersin projesinde, deniz alanında Mersin 3B verisi içinde Pliyosen-Pleistosen birimlerinin ayrıntılı yorumları yapıldı ve prospektler belirlendi. Batı Akdeniz’de Kıbrıs’ın güneybatı açıklarında, Miyosen ve daha yaşlı birimlerin prospektivitesine yönelik çalışmalar kapsamında, Güzelyurt 3B sismik verisi toplandı. Batı Akdeniz için toplanan yeni sismik veriler ve yapılan yorumlar ışığında basen modellemesi ve rezervuar jeofiziği çalışmaları güncellendi. Ayrıca Antalya ve Alanya 3B sismik verisindeki olası prospektler belirlendi. Finike 3B sismik verisinin bulunduğu alanda prospektler belirlendi ve çalışmalar ayrıntılı şekilde devam etmektedir. Doğu Akdeniz deniz alanlarının hidrokarbon potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak 2018 yılı içerisinde Alanya-1 derin deniz kuyusu ve 2019 yılı içerisinde de Finike-1 derin deniz kuyularının kazılması planlandı.

Karadeniz’de ilk deniz projesi, BP ile ortak açılan Hopa-1 kuyusudur. Sonrasında 6 kuyu daha açıldı. Batı Karadeniz’de 2015 yılında toplanan Tuna 2B sismik verileri düzenlendi ve yorumlar tamamlandı. Sözkonusu alanda leadler belirlendi ve bu leadleri kapsayacak şekilde 7.500 km2’lik bir alanda 3B sismik veri (Tuna 3B) toplanması önerildi. Doğu Karadeniz’de, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi ile 4.927 km2 3B sismik veri toplama çalışması gerçekleştirildi. 2016 yılında başlayan Ordu 3B (8.600 km2) sismik veri toplama çalışması tamamlandı. Çarşamba 3B (1.966km2) ve Ordu 3B (8.600 km2) sismik veri setlerinin proseslerine başlandı.

2017 yılı içerisinde Ege Denizi’nde ve Marmara’da önceki yıllarda alınmış veriler ışığında jeolojik/jeofizik değerlendirme çalışmalarına devam edildi. Karadeniz başta olmak üzere kendi başına, KKTC ve yabancı şirketlerle (Tiway Turkey Ltd., Petrol Ofisi A.Ş., Foinavon Energy Inc., NVT Perenco, Amity Oil, Shell Upstream Turkey BV) yürüttüğü ortaklık anlaşmalar çerçevesinde, kara ve deniz alanlarında arama ve üretim çalışmaları sürdürülmektedir.