Ankonvansiyonel

Trakya - Çatlatma OperasyonuDünyadaki, özelikle Kuzey Amerika Kıtasındaki keşifler ve ticari üretim miktarlarına bakılarak, ankonvansiyonel aramacılığın ülkemiz için de bir fırsat olabileceği değerlendirildi. Bu bağlamda ülkemiz ankonvansiyonel hidrokarbon potansiyelinin anlaşılması, ticari bir değerinin olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla, 2011 yılında Shell şirketi ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinde bir ortaklık başlatıldı. Ayrıca kendi kaynaklarımız ile öncelikli olarak Trakya Bölgesi ve yine Shell ortaklığından elde edilen pozitif sonuçların cesaretlendirmesi ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde ankonvansiyonel aramacılık konusunda çalışmalara hız verildi. 

2011 yılında Shell firması ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde imzalanan ortaklık anlaşması kapsamında, iki pilot kuyu sondajı gerçekleştirildi. Bu iki kuyudan birinde 500 metre yatay kuyu sondajı yapıldı ve hidrolik çatlatma operasyonu ile Dadaş formasyonu şeyl petrol açısından test edildi. Yaklaşık 1 ay süren testlerin sonucunda yüksek graviteli şeyl petrolü alındı. 

 Yurt genelinde ankonvansiyonel projeler sürdürülmektedir. Öncelikli faaliyet alanı olarak belirlenen Trakya ve Güneydoğu Anadolu’da yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu kapsamda Trakya Bölgesi’nde 2015 ve 2016 yıllarında birer olmak üzere iki pilot kuyunun sondajı yapıldı. 2017 yılında da bu iki kuyunun hidrolik çatlatma operasyonunu gerçekleştirildi. Havzanın şeyl gaz ve kesif kumtaşı gazlarına yönelik potansiyel belirleme faaliyetleri devam ediyor. 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Shell anlaşması kapsamında olan ruhsatların haricindeki alanlarda, Dadaş Formasyonu’nun Şeyl Gaz/Petrol potansiyeline yönelik değerlendirmeler devam etmektedir. 

Türkiye Petrolleri, ülkemizin artan enerji ihtiyaçlarına, yerli kaynaklarla azami ölçüde katkıda bulunabilmek adına ankonvansiyonel aramacılık faaliyetlerini büyük bir heyecanla gerçekleştirmektedir.