Şah Deniz

Şah Deniz Doğalgaz Projesi Arama, Geliştirme ve Üretim Paylaşımı Anlaşması (EPSA) 1996 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye Petrolleri projeye alt şirketi olan TPOC  ile katılım sağladı. 2001 yılında projenin mükellefiyetleri tamamlanarak, 6 Mart 2001 tarihinde ticari doğal gaz ve kondensat keşfi ilan edildi. 12 Mart 2001 tarihinde ticari doğal gaz ve kondensat keşfi ilanı yapıldı ve Türkiye-Azerbaycan arasında “Hükümetlerarası Anlaşma” imzalandı. 2007 tarihinde sürekli üretime başlandı. TOTAL’in Şah Deniz ve SCP’deki % 10’luk hisselerinin tamamının 2014 yılında satın alınması ile projedeki toplam hisse oranı % 19’a yükseldi.

Şah Deniz Doğal Gaz ve Kondensat Sahasında, 424 milyar m3 doğal gaz ve 593 Milyon varil kondensat rezervi olduğu öngörülmektedir. Projenin Aşama-1 ve Aşama-2 kapsamında tam saha azami üretim kapasiteleri ise yılda 24 milyar m3 doğal gaz ve 48 milyon varil kondensat olacaktır. Şah Deniz Aşama-2 projesi Nihai Yatırım kararının, 17 Aralık 2013 tarihinde verilmesiyle uygulama aşamasına geçilmiştir. Aşama-2’den ilk gaz üretimine 2018 yılının Aralık ayında başlanması planlanmaktadır. Aşama-2 kapsamında üretilecek ilave 16 milyar m³/yıl gazın 6 milyar m³’lük kısmının BOTAŞ’a, 10 milyar m³’lük kısmının ise Avrupa’daki gaz alıcılarına satılması (TANAP ve TAP hatları ile) planlanmaktadır.

 2017 yılında Şah Deniz Projesinde, günlük ortalama 27,9 milyon m3  (yıllık 10,2 milyar m3) doğal gaz ve 52 bin varil kondensat (yıllık 19 milyon varil) üretimi yapıldı.

Türkiye Petrolleri 2017 yılında 1,6 milyar m3 doğal gaz ve TPAO payı 2,97 milyon varil kondensat üretimi gerçekleştirdi. Üretilen gaz, SCP Boru hattı ile müşterilerin hizmetine, kondensat ise BTC Boru Hattı ile taşınarak Ceyhan’dan dünya pazarlarına sunulmaktadır. Türkiye Petrolleri’nin bugüne kadarki kümülatif yatırımı 5,49 milyar ABD Dolarıdır.  Projenin operatörü British Petroleum (BP) şirketidir.