Yurt İçi Petrol Satış

TP tarafından yurtiçinde üretilen hampetrol 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 10. maddesi gereğince yurtiçinde faaliyette bulunan Rafineriler tarafından yine kanunda belirtilen fiyatlar baz alınarak satın alınmaktadır. Satış noktaları Batman, Dörtyol ve Marmara Ereğlisi’dir. Üretilen petrol, halen yurtiçinde tek rafineri şirketi olan TÜPRAŞ tarafından satın alınmaktadır.


Batman Bölgesinde üretilen tüm petrol Batman BOTAŞ Terminaline iki ana boru hattı ile getirilmektedir. Petrol, bu terminalde bulunan 7 adet 150.000 varillik tanklarda depolanmaktadır. TÜPRAŞ Batman Rafinerisi ihtiyacı  (mevsimlere göre değişen) karşılanmakta ve artan petrol ise yaklaşık 500 km uzunluğundaki Batman Dörtyol boru hattına verilerek BOTAŞ Dörtyol Terminaline aktarılmaktadır.

Diyarbakır Bölgesinde üretilen petrol ise boru hattı ile BOTAŞ Pirinçlik İstasyonuna nakledilmektedir. Buradan bir kısım petrol, Batman petrolünün Rafineriye ve boru hattına verilebilir hale getirilmesi için Batman’a nakledilmekte ve kalan petrol ise yine Batman Dörtyol boru hattı ile BOTAŞ Dörtyol Terminaline aktarılmaktadır.

Adıyaman Bölgesinde üretilen petrol de boru hattı ile BOTAŞ Sarıl İstasyonuna aktarılmaktadır. Buradan Batman Dörtyol boru hattı ile Botaş Dörtyol Terminaline ulaştırılmaktadır.

BOTAŞ Dörtyol terminaline gelen petrol, burada 4 adet 150.000 varillik tanklarda depolanmakta ve 245.000 varillik gemi tankeri ile Ceyhan (Kırıkkale Rafinerisine nakledilmek üzere), İzmir ve İzmit Rafinerilerine nakledilmektedir.

Marmara Ereğlisi İskelesi ise Trakya Bölgesinde üretilen petrolün TÜPRAŞ’a satış noktasıdır. Kara tankerler ile getirilen petrol, buradan İzmit Rafinerisine yaklaşık 9.000 varillik küçük gemi tankeriyle nakledilmektedir.

TP Yurtiçi hampetrol pazarlama sürecine ilişkin akım şemasına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan; Yurtdışı Projeler Daire Başkanlığı bünyesindeki Petrol  Satış ve Pazarlama Müdürlüğü  tarafından 2010 yılının başından itibaren mevcut yönerge kapsamında belirlenen usul ve prosedürler çerçevesinde petrol satış ihalelerine çıkılarak, Azerbaycan’da Azeri-Çıralı-Güneşli projesinden üretilen ham petrol ve Şah Deniz projesinden üretilen kondensatın satışına başlanmıştır.

Yurtdışında bahsigeçen projelerden üretilen petrollerin Ortaklığımız payına düşen miktarlarının satış noktaları, Ceyhan, Türkiye ve Supsa, Gürcistan terminalleridir. TP Genel Şartlar ve Terimler (GTCs) uyarınca satışlarımız FOB (Free-On-Board) satış şekliyle gerçekleştirilmektedir. 

TP Yurtdışı üretim petrolünün üretim ve satış noktalarını gösteren haritaya bu linkten ulaşabilirsiniz.

ULUSAL ARA HATLAR

2018 Yılı Ulusal Ara Hatlar Ham Petrol TablosuHat Uzunluğu
Bin Varil
Bin Ton
Batı Raman-Batman32 km.4.318656
Raman/Garzan-Batman47 km.4.647690
Sarıcak-Pirinçlik43 km.2.614364
Adıyaman-Sarıl81 km.4.214604

2017 Yılı Ulusal Ara Hatlar Ham Petrol TablosuHat Uzunluğu
Bin Varil
Bin Ton
Batı Raman-Batman32 km.5.247798
Raman/Garzan-Batman47 km.3.204476
Sarıcak-Pirinçlik43 km.2.382332
Adıyaman-Sarıl81 km.3.548508

 2016 Yılı Ulusal Ara Hatlar Ham Petrol TablosuHat Uzunluğu
Bin Varil
Bin Ton
Batı Raman-Batman32 km.5.104776
Raman/Garzan-Batman47 km.3.292489
Sarıcak-Pirinçlik43 km.2.275317
Adıyaman-Sarıl81 km.3.554509

 2015 Yılı Ulusal Ara Hatlar Ham Petrol TablosuHat Uzunluğu
Bin Varil
Bin Ton
Batı Raman-Batman32 km.5.075771
Raman/Garzan-Batman47 km.3.289488
Sarıcak-Pirinçlik43 km.2.370330
Adıyaman-Sarıl81 km.3.634520