Yurt Dışı Petrol Satış

YURT DIŞI PETROL SATIŞI

Petrol pazarlama faaliyetlerimiz TPAO ve iştiraklerinin uluslararası projelerinden üretilen ham petrolün küresel petrol tüketim merkezlerine en kârlı biçimde ulaştırılmasına odaklanmaktadır. Petrol ticaretinde Asya, Uzakdoğu,  Avrupa ve Amerika menşeli entegre petrol şirketleri ile rafineriler tercih edilmektedir.

İhale usulü ile satışı gerçekleştirilen petrolün teslimatında esas olarak FOB yöntemi uygulanmaktadır. Satış faaliyetlerinde ödeme aracı olarak geri dönüşsüz teyitli akreditif yöntemi tercih edilmektedir.

İhaleli satış faaliyetlerimiz halihazırda Azerbaycan / Azeri Light ve Irak / ‘Basrah Heavy – Basrah Light’ petrollerini kapsamaktadır.

TPAO yıllık yurt dışı petrolü satış hacmi yaklaşık 8 MV Azeri ve 5 MV Irak olmak üzere toplam 13 milyon varil (MV) civarındadır.

AZERİ LIGHT

Azeri (Ceyhan) Ham Petrolü: Azerbaycan / Hazar Denizinde yer alan ACG proje petrolü ile Şah Deniz projesinden üretilen kondensatın bileşimi ile oluşan petrol paçalıdır. Petrol 36.6 API, Sülfür içeriği %wt 0.15’dir. Yükleme Ceyhan limanından gerçekleştirilmektedir. Yüklemeler genel olarak 600 bin ve 1 milyon varil hacimli kargolar halinde yapılmaktadır.

Azeri (Supsa/Gürcistan) Ham Petrolü :    Azerbaycan / Hazar Denizinde yer alan ACG projesinden üretilen petrol türüdür. Petrol 35.2 API, Sülfür içeriği %wt 0.14’dir. Yükleme Supsa/Gürcistan limanından gerçekleştirilmektedir. Yüklemeler genel olarak 600 bin ve 1 milyon varil hacimli kargolar halinde yapılmaktadır.

BASRAH LIGHT

Irak’ın Basra limanından dünya pazarına ihraç ettiği hafif petroldür. Petrol 29.7 API, Sülfür içeriği %wt 2.85’dir. Yüklemeler Basra Petrol Terminalinden yapılmaktadır. Yüklemeler genel olarak 1 veya 2 milyon varil hacimli kargolar halinde yapılmaktadır.

BASRAH HEAVY

Irak’ın Basra limanından dünya Pazarına ihraç ettiği ağır petroldür. Petrol 23.7 API, Sülfür içeriği %wt 4.12’dir. Yüklemeler Basra Petrol Terminali ve SPM (Single Point Mooring)’den yapılmaktadır. Yüklemeler genel olarak 1 veya 2 milyon varil hacimli kargolar halinde yapılmaktadır.