Haberler > Türkiye Petrolleri Geleceğe Odaklanıyor

TÜRKİYE PETROLLERİ GELECEĞE ODAKLANIYOR

Türkiye Petrolleri Strateji Zirvesi 20-24 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Türkiye Petrollerinin 2016 performansının değerlendirildiği 3 günlük toplantıda; ayrıca yerel, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında şirketin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri yeniden masaya yatırıldı.

2014 yılında başlayan TP Bütünsel Dönüşüm Programında yer alan servis hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ile satın alma ve malzeme tedarikinde yerli üretime ağırlık verilmesi gibi hususlar toplantıda öne çıkan konular oldu.

DEĞİŞEN KOŞULLARA VE SEKTÖRE TAM UYUM ŞART

Yeniden yapılanma sürecinin getireceği karlılık ve verimlilik odaklı çalışma ortamının şirketin küresel rekabet gücüne büyük katkı sağlayacağı, bu nedenle petrol sektöründe son yıllarda yaşanan büyük değişimlere ayak uydurabilmek için yeniden yapılanmanın zorunluluk olduğu vurgulandı.

2014 yılından bu yana devam eden petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar sebebi ile projeksiyonlarını en düşük senaryoya göre hazırlayan şirketin, petrol fiyatlarının 25 dolarda seyretmesi halinde bile karlılığını ve verimliliğini sürdürebilecek bir yapıyı kurguladığına değinildi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA YENİ HEDEFLER

Zirvede ayrıca, ülke öncelikleri ve hedef faaliyet alanları gözden geçirilerek şirketin yurt içinde, özellikle karada ankonvansiyonel çalışmalara, Karadeniz ve Akdeniz’de ise offshore aramaya ağırlık vereceği belirtildi. Günlük üretimin %65’lik kısmının yapıldığı yurt dışında da Doğu Akdeniz ile birlikte Azerbaycan, Rusya ve Ortadoğu gibi yakın coğrafyadaki fırsatlara yöneleceği bildirildi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE TASARRUF

Bunun yanı sıra, şirketin en önemli gider kalemi olan “enerji tüketimi”nin gerçekleştirilecek enerji verimliliği projeleri ile ciddi oranlarda düşeceği, bunun için gerekli çalışmaların başladığı belirtildi.

Enerji verimliliğinin yanı sıra, sosyal sorumluluk, bölgesel refah seviyesinin arttırılması ve sosyal koşulların iyileştirilmesi konularında daha iyi sonuç almak için kamu/özel paydaşlarla işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

2023’TE DAHA BÜYÜK TÜRKİYE PETROLLERİ

Türkiye Petrolleri TP yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen son 10 yılda yaklaşık 28 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Aynı dönemde 37 milyar TL gelir elde eden şirket devlete de 12 milyar TL’lik kaynak sağladı.

Son 10 yılda yurt içi ve yurt dışında toplam 291 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiren Türkiye Petrolleri, günlük petrol üretimini 2023’e kadar %90 artırarak 190.000 varile çıkarmayı hedefliyor.