İŞ ORTAKLARIMIZ > Yurt Dışı Ortaklar

TP'nin yurtdışında arama ve üretim faaliyetleri kapsamındaki iş ortakları aşağıda yer almaktadır.

Azerbaycan

ACG (Azeri-Çıralı-Güneşli) Geliştirme ve Üretim Projesi

Şirket

Ülke

Hissesi (%)

Bp

İngiltere

35,78

CHEVRON

ABD

11,27

INPEX

Japonya

10,97

SOCAR

Azerbaycan

11,65

STATOIL

Norveç

8,56

EXXONMOBIL

ABD

8,00

TP

Türkiye

6,75

ITOCHU

Japonya

4,30

ONGC

Hindistan

2,72

Şah Deniz Geliştirme ve Üretim Projesi

Şirket

Ülke

Hissesi (%)

Bp

İngiltere

28,83

STATOIL

Norveç

15,50

SOCAR

Azerbaycan

16,67

LUKOIL

Rusya

10,00

NIOC

İran

10,00

TPOC (TP)

Türkiye

19,00

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı Projesi

Şirket

Ülke

Hissesi (%)

Bp

İngiltere

30,10

SOCAR

Azerbaycan

25,00

CHEVRON

ABD

8,90

STATOIL

Norveç

8,71

TPBTC (TP)

Türkiye

6,53

TOTAL

Fransa

5,00

ENI

İtalya

5,00

ITOCHU

Japonya

3,40

INPEX

Japonya

2,50

CONOCOPHILLIPS

ABD

2,50

ONGC

Hindistan

2,36

Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP) Projesi

Şirket

Ülke

Hissesi (%)

Bp

İngiltere

28,83

STATOIL

Norveç

15,50

SOCAR

Azerbaycan

16,67

LUKOIL

Rusya

10,00

NIOC

İran

10,00

TPSCP (TP)

Türkiye

19,00

Libya

2013 yılı içerisinde Murzuk Sahası 147/3 blokta 300 km3B sismik yapma yükümlülüğümüzü yerine getirmek için sismik ihalesini gerçekleştirmek üzere sismik firmaları ile görüşmelere devam edilmiş fakat yeterli ve uygun teklif alınamadığından ihale iptal edilmiştir.

1 adet kuyu kazma yükümlülüğümüzü yerine getirmek için sondaj kulesi ihalesi neticelendirilmiş özellikle çalışma sahamızın bulunduğu Güney Libya’da güvenlik durumunun uygun olmaması sebebiyle çalışma başlatılamamıştır.

Mevcut durumda Libya’daki olumsuz şartlarda bir iyileşme olmamış, hatta Büyükelçiliğimiz kanalıyla risk durumunun yüksek olduğu bildirilerek Türk uyrukluların ülkeyi terk etmeleri önerilmiş ve Türk Büyükelçiliği de personelini Libya’dan çekmiştir. Bu doğrultuda Libya ofisindeki Türk personel de geri çekilmiş olup, 2014 yılı Ağustos ayında tarafımızca mücbir sebep (Force Majeure) bildirimi yapılmış ve faaliyetlerimiz askıya alınmıştır. Henüz Libya'dan çekilme yönünde bir karar alınmamış olup, durum ve alternatifler   değerlendirilmektedir. 

Irak

Badra Petrol Sahası Geliştirme Projesi

Badra Geliştirme ve Üretim Projesi; Gazprom (Operatör %40), Kogas (%30), Petronas (%20), TP (%10) konsorsiyumu ile 18 Şubat 2010 tarihinden bu yana faaliyetlerine devam etmektedir.

Projede ticari üretimin başlamış olması nedeniyle 60$/v fiyat ortalaması ile 25 Milyon ABD Doları civarında gelir elde edilmesi beklenmektedir.

Operatör tarafından 2010 yılından bugüne onayı alınan bütçelerin ortalama gerçekleşmesi %50 civarında olmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda TP Badra Ltd. adına 2015 yılında proje için 50 Milyon ABD Doları civarında ek bir finansmana ihtiyaç duyulabileceği öngörülmektedir.

Projeye 2016 yılında yapılması gereken yatırım ve harcamaların tamamının Badra Sahası  üretiminden karşılanması ve harcamalardan sonra geriye kalan 19,8 Milyon ABD Dolarınında geçmiş yıllarda yapılan Yatırımların Geri Ödemesi olarak Ortaklığımıza transfer edilmesi beklenmektedir.

Badra projesinde 2014 yılında ticari üretimin başladığı 20.08.2014 tarihinden itibaren 1.958.810 varil üretim yapılmış olup, günlük ortalama 14.618 varil/gün üretim gerçekleştirilmiştir. Bu miktardan TP Badra Ltd. hissesine düşen miktar ise toplam 127.724 varil, günlük ortalama üretim ise 953 varil/gün dür.

Mansuriya Gaz Sahası Geliştirme Projesi

Üçüncü gaz ihalesi sonucu kazanılan sahada, TP'nin operatörlüğünde (%50),  KEC (%30), KOGAS (%20) konsorsiyumu ile çalışmalara devam edilmektedir. 5 Haziran 2011 tarihinde imzalanan anlaşma 18 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Proje kapsamında bugüne kadar sahadan toplanan 3B sismik ve kuyulardan toplanan veriler ışığında gerekli rezervuar modelleme çalışmaları yapılmış olup, yeni toplanacak veriler ışığında modellerde güncellemelere devam edilecektir.

Proje kapsamında kurulması planlanan gaz işleme tesisi için iki kez ihaleye çıkılmasına rağmen, iki ihalede de alınan fiyat teklifleri bütçe rakamının üzerinde gelmiştir. Bu sebeple ihaleler iptal edilmek zorunda kalınmış ve Irak makamlarının onayı ile proje geliştirme senaryosu değiştirilmiştir. Bu kapsamda, çalışmalara devam edilmektedir.

Irak’ta yaşanan DAİŞ olayları ve oluşan güvenlik riskleri nedeniyle Haziran 2014 itibariyle sahadaki faaliyetler güvenlik durumu tekrar tesis edilene kadar askıya alınmıştır.

İş programı kapsamında uzun teslim süreli sondaj malzemelerinin satın alma işlemlerine başlanılmış, kısa vadede sondajı planlanan kuyuların malzemeleri sipariş edilmiştir. Ayrıca sahada hâlihazırda var olan üç kuyunun rehabilitasyonu için gerekli malzeme teminlerine başlanmıştır. Sahada güvenlik durumunun tekrar tesis edilmesine müteakip yeni kuyuların sondajına ve var olan kuyuların rehabilitasyonuna başlanılacaktır. 

Siba Gaz Sahası Geliştirme Projesi

Üçüncü Ruhsat İhalesi sonucunda Irak Siba Gaz Sahası kazanılmıştır. Anlaşmaya göre KEC operatör olup %60 hisseye, Ortaklığımız ise %40 hisseye sahiptir. 5 Haziran 2011 tarihinde imzalanan, Siba Sahası Gaz Geliştirme ve Üretim Servis Anlaşması 01 Temmuz 2011’de yürürlüğe girmiştir. Proje süresi yürürlük tarihinden itibaren 20+5 yıldır. Projede erken üretim tesisleri tamamlandıktan sonra 2015 yılı içerisinde minimum 25 milyon scf/gün gaz ile üretime başlanması, 2017 yılında 100 milyon scf/gün ile plato üretime geçilmesi hedeflenmesine karşın yüzey tesisleri ihalesinin 2014 yılında sonuçlandırılamaması nedeniyle proje hedeflerine bir yıl geç ulaşılacağı öngörülmektedir.

Sahada 2014 yılında 3B sismik proses çalışması %99 oranında tamamlanmış olup, yorumlama çalışmalarına devam edilmiştir. Siba-4 Kuyusu sondajı tamamlanmış, workover ve test çalışmalarına geçilmiştir. Gaz proses tesisleri için malzeme/ekipman temin çalışmalarına ve boru hattı yapımına devam edilmiştir. Yüzey tesisleri kurulumu için ihale yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde 3B sismik yorum çalışmalarının tamamlanması, 3 üretim kuyusunun sondajının yapılması ve tamamlanması, 1 arama kuyusu açılması için dizayn ve program hazırlığı, malzeme/ekipman temin çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. Detay mühendislik, yüzey tesislerinin imalat, inşaat ve montaj çalışmalarına devam edilecektir.

Missan Petrol Sahası Geliştirme Projesi

Irak Missan Geliştirme-Üretim Projesi 1. Ruhsat İhalesindeki Missan Sahaları için teklif veren Çin şirketi CNOOC ile ortak olunarak 17 Mayıs 2010 tarihinde Missan Sahalarına ortak olunmuştur. Anlaşmaya göre CNOOC operatör olup yatırım payı olarak CNOOC %85 oranında, Ortaklığımız ise %15 oranında masraflara katılmaktadır. Gelir payı olarak ise CNOOC %63,75, TP %11,25, OEC %25 hisseye sahiptir.

Missan Sahası Geliştirme Üretim Servis Anlaşması (DPSC) 17 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmıştır. Projenin yürürlük tarihi 20 Aralık 2010 olarak açıklanmıştır. Proje yürürlük tarihinde 88 bin varil/gün olarak belirlenen mevcut üretimin kontrat gereği 2016 yılı sonuna kadar 450 bin varil/gün’e çıkarılması için gerekli mühendislik, sondaj ve saha çalışmaları devam etmektedir.

İhale süreçlerinin ve yetkili makamların onay süreçlerinin uzun olması nedeniyle planlanan hızda bir ilerleme olmamışsa da, yıl içinde toplam 13 kuyunun sondajı bitirilmiş ve yine toplam 13 kuyu üretime alınmıştır. Böylece sahada proje yürürlük tarihinden bu yana 44 kuyunun sondajı bitirilmiş olup, bu kuyulardan 41’inin kuyu tamamlaması yapılmış ve üretime alınmıştır. Ayrıca mevcut kuyularda 2014 yılı içinde 53, proje yürürlük tarihinde bu yana ise toplam 134 workover ve iyileştirme operasyonu yapılmıştır.

Proje kapsamında, sismik veri toplanması ve proses işlemi tamamlanmış olup, yorumlanması devam etmektedir. Yüzey tesisleri konusunda, üretilecek petrolün ve petrolle birlikte üretilecek gaz ve suyun işlenmesi için mevcut petrol işleme tesisinin iyileştirilmesine ve yeni petrol, gaz ve su işleme tesislerinin inşaalarına başlanmıştır.

Ayrıca, mevcut petrol boru hattının planlanan üretim artışını karşılayacak kapasite olmaması nedeniyle, yeni petrol boru hattı inşasına başlanmış ve 2014 yılı içerisinde bitirilmiştir. 2014 yılında proje üretimi 41.474.502 varil olup, TP payı 1.342.329 varil olarak gerçekleşmiştir.