TP > Genel Müdür'ün Mesajı

Türkiye’nin Milli Petrol Şirketi olarak;

Gerek ülkemizde, gerekse de hidrokarbon kaynaklarının var olduğu diğer ülkelerde, söz konusu kaynaklara ulaşarak ülkemizdeki artan talebi karşılamak zorundayız. Bu bağlamda, Irak, Kazakistan, Azerbaycan, Libya gibi yüksek potansiyeli olan ülkelerdeki arama-üretim faaliyetlerine hızla devam ediyoruz. Bu ülkeler dışında, Ortadoğu, Afrika, Hazar Bölgesi ve Latin Amerika’da iş geliştirme girişimlerimiz devam ediyor. Bu girişimlerin en kısa zamanda somut gelişmelerle taçlandırılacağını umuyoruz. Bundan sonra bölgemizde daha aktif ve agresif, ülkemizin hidrokarbon ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkı koyan, küresel düzeyde Türkiye’nin çıkarlarına uygun şekilde konumlanan bir TP göreceksiniz.

Küresel enerji sektörü, geçtiğimiz on yılda ciddi bir dönüşüm sürecine girmiş bulunuyor. Şüphesiz, on yıl öncesine göre artan petrol fiyatları, doğal gazın yükselen önemi, başta ankonvansiyonel ve derin denizde olmak üzere hidrokarbon arama ve üretim teknolojilerindeki gelişmeler, birçok hidrokarbon zengini ülkede artan “kaynak milliyetçiliği”, enerji arz güvenliğinin ülke ekonomilerine etkileri, enerji ve uluslararası ilişkilerin gittikçe daha fazla iç içe geçmesi, bu dönüşümün en önemli dinamiklerinin başında geliyor. Türkiye Petrolleri olarak, bu konjonktürün, hem birçok riski barındırdığını, hem de önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Bu noktada, operasyonel kabiliyetimiz, portföyümüz ve kurumsal yönetim anlayışımız çerçevesinde; sektörel trendlerin, jeopolitik gelişmelerin yakın takibi ve proaktif yaklaşımın bizi sektörde doğru konumlanmaya götüreceğine inanıyoruz.

 Türkiye’nin “2023 Hedefleri”ne ulaşmasındaki en büyük zorluk, yüksek enerji ithalat faturasının yol açtığı dış ticaret açığıdır. Ülkemizin, 2023 yılında dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girmesinin temel yolu ise ekonomik kalkınmanın ana girdisi olan enerjiye ödenen faturaların azaltılmasıdır. Bu anlamda, Türkiye’nin yegâne milli petrol şirketi olarak, TP’nun çok ciddi bir sorumluluğu olduğunun farkındayız. Bu çerçevede, gerek ülkemizde, gerekse de hidrokarbon zengini diğer bölgelerde bu kaynaklara erişim sağlayarak talebimizi karşılar duruma gelmeyi hedefliyoruz. Bu bilinçle, ülkemizde kara alanlarında olduğu gibi, deniz alanlarındaki arama faaliyetlerine de ağırlık vermiş durumdayız. Bunun yanısıra küresel kapsamdaki fırsatları yakından değerlendiriyoruz.