TP > Bilgi Edinme

 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkıda yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; TP`dan bilgi ve belge isteyecek gerçek ve tüzel kişilerin taleplerini karşılamak üzere sosyal işler halkla ilişkiler müdürlüğü bünyesinde bilgi edinme birimi oluşturulmuştur.

Ortaklığımıza yapılacak hertürlü başvuru aşağıda sunulan form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olmayan yada eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta yada bizzat yapabileceğiniz başvurular için;

TP Genel Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi
Sögütözü Mahallesi 2180.Cadde No: 86 Söğütözü/Ankara
Telefon: 207 20 00
Faks : 0312 286 1226

Elektronik posta yolu ile yapılacak başvurular için : bilgi@tpao.gov.tr

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği

Yazılı Başvurular:

Online Başvurular: