Finans

Başlıca Finansal Göstergeler

   TL   ORAN 
NET İŞLETME SERMAYESİ             1.733.521.058,65  
VERGİ ÖNCESİ KÂR             1.602.834.832,83  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)              1,23
Dönen Varlıklar             9.296.459.545,06  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar             7.562.938.486,41
ASİT-TEST ORANI              0,88
Dönen Varlıklar-Stoklar             6.621.119.089,80  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar             7.562.938.486,41
NAKİT ORANI              0,51
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler)             3.858.724.985,50  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar             7.562.938.486,41
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI              0,63
Yabancı Kaynaklar Toplamı           37.139.457.029,59  
Aktif Toplamı           59.170.269.274,53
FİNANSMAN ORANI              0,59
Özkaynaklar           22.030.812.244,94  
Yabancı Kaynaklar Toplamı           37.139.457.029,59
FAALİYET KÂRLILIĞI              0,18
Faaliyet Kârı             2.102.587.931,49  
Net Satışlar           11.925.968.623,69
DÖNEM NET KÂRLILIĞI              0,13
Net Kâr             1.565.642.154,09  
Net Satışlar           11.925.968.623,69
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI              0,56
Faaliyet Giderleri             6.729.600.672,72  
Net Satışlar           11.925.968.623,69
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI              0,07
Net Kâr             1.565.642.154,09  
Öz Sermaye           22.030.812.244,94
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI              0,03
Net Kâr             1.565.642.154,09  
Toplam Varlıklar           59.170.269.274,53
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI              0,56
Net Satışlar           11.925.968.623,69  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar)           21.247.991.167,90
   TL   ORAN 
NET İŞLETME SERMAYESİ -190.941.276,60  
VERGİ ÖNCESİ KÂR             1.704.852.407,21  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)              0,95
Dönen Varlıklar             3.529.634.615,14  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar             3.720.575.891,74
ASİT-TEST ORANI              0,38
Dönen Varlıklar-Stoklar             1.395.856.986,57  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar             3.720.575.891,74
NAKİT ORANI              0,06
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler)               226.285.046,46  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar             3.720.575.891,74
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI              0,49
Yabancı Kaynaklar Toplamı           19.791.045.576,46  
Aktif Toplamı           40.256.215.667,31
FİNANSMAN ORANI              1,03
Özkaynaklar           20.465.170.090,85  
Yabancı Kaynaklar Toplamı           19.791.045.576,46
FAALİYET KÂRLILIĞI   -          0,21
Faaliyet Kârı 1.099.181.469,90  
Net Satışlar             5.223.991.056,16
DÖNEM NET KÂRLILIĞI              0,30
Net Kâr             1.567.274.262,67  
Net Satışlar             5.223.991.056,16
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI              0,86
Faaliyet Giderleri             4.495.643.725,51  
Net Satışlar             5.223.991.056,16
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI              0,08
Net Kâr             1.567.274.262,67  
Öz Sermaye           20.465.170.090,85
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI              0,04
Net Kâr             1.567.274.262,67  
Toplam Varlıklar           40.256.215.667,31
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI              0,14
Net Satışlar             5.223.991.056,16  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar)           37.165.969.359,13
     
  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ -466.550.158  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 1.203.245.884.270  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   0,87
Dönen Varlıklar 3.009.405.475  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.475.955.633
ASİT-TEST ORANI   0,49
Dönen Varlıklar-Stoklar 1.701.062.189  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.475.955.633
NAKİT ORANI   0,23
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 793.320.450  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.475.955.633
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,45
Yabancı Kaynaklar Toplamı 15.177.827.223  
Aktif Toplamı 34.075.723.051
FİNANSMAN ORANI   1.25
Özkaynaklar 18.897.895.828  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 15.177.827.223
FAALİYET KÂRLILIĞI   -
Faaliyet Kârı -892.160.474  
Net Satışlar 5.266.144.331
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   0,20
Net Kâr 1.047.202.084  
Net Satışlar 5.266.144.331
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI   0,87
Faaliyet Giderleri 4.596.106.000  
Net Satışlar 5.266.144.331
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,06
Net Kâr 1.047.202.084  
Öz Sermaye 18.897.895.828
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,03
Net Kâr 1.047.202.084  
Toplam Varlıklar 34.075.723.051
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,29
Net Satışlar 5.266.144.331  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 18.374.294.786
  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ 1.224.177.000  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 5.745.541.000  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   1,92
Dönen Varlıklar 2.547.654.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.323.477.000
ASİT-TEST ORANI   1,32
Dönen Varlıklar-Stoklar 1.752.778.000

 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.323.477.000
NAKİT ORANI   0,61
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 803.310.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.323.477.000
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,43
Yabancı Kaynaklar Toplamı 13.553.298.000  
Aktif Toplamı 31.403.992.000
FİNANSMAN ORANI   1,32
Özkaynaklar 17.850.694.000  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 13.553.298.000
FAALİYET KÂRLILIĞI   0,32
Faaliyet Kârı 1.365.254.000  
Net Satışlar 4.210.632.000
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   1,06
Net Kâr 4.478.892.000  
Net Satışlar 4.210.632.000
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI   0,41
Faaliyet Giderleri 1.706.999.000  
Net Satışlar 4.210.632.000
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,25
Net Kâr 4.478.892.000  
Öz Sermaye 17.850.694.000
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,14
Net Kâr 4.478.892.000  
Toplam Varlıklar 31.403.992.000
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,27
Net Satışlar 4.210.632.000  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 15.485.864.000
  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ 2.986.743.000  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 1.130.149.000  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   5,43
Dönen Varlıklar 3.661.062.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 674.319.000
ASİT-TEST ORANI   4,40
Dönen Varlıklar-Stoklar 2.967.289.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 674.319.000
NAKİT ORANI   1,16
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 782.883.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 674.319.000
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,44
Yabancı Kaynaklar Toplamı 10.348.497.000  
Aktif Toplamı 23.469.532.000
FİNANSMAN ORANI   1,27
Özkaynaklar 13.121.035.000  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 10.348.497.000
FAALİYET KÂRLILIĞI   0,13
Faaliyet Kârı 294.912.000  
Net Satışlar 2.234.347.000
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   0,43
Net Kâr 960.011.000  
Net Satışlar 2.234.347.000
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI   0,47
Faaliyet Giderleri 1.053.422.000  
Net Satışlar 2.234.347.000
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,07
Net Kâr 960.011.000  
Öz Sermaye 13.121.035.000
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,04
Net Kâr 960.011.000  
Toplam Varlıklar 23.469.532.000
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,18
Net Satışlar 2.234.347.000  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 12.562.509.000
  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ 12.355.794.000  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 3.336.628.000  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   2,96
Dönen Varlıklar 3.555.386.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.199.592.000
ASİT-TEST ORANI   2,26
Dönen Varlıklar-Stoklar 2.714.821.000

 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.199.592.000
NAKİT ORANI   0,35
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 425.212.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.199.592.000
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,44
Yabancı Kaynaklar Toplamı 9.525.228.000  
Aktif Toplamı 21.529.212.000
FİNANSMAN ORANI   1,26
Özkaynaklar 12.003.984.000  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 9.525.228.000
FAALİYET KÂRLILIĞI   0,02
Faaliyet Kârı 31.702.000  
Net Satışlar 1.577.381.000
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   1,86
Net Kâr 2.941.639.000  
Net Satışlar 1.577.381.000
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI   0,49
Faaliyet Giderleri 773.919.000  
Net Satışlar 1.577.381.000
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,25
Net Kâr 2.941.639.000  
Öz Sermaye 12.003.984.000
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,14
Net Kâr 2.941.639.000  
Toplam Varlıklar 21.529.212.000
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,15
Net Satışlar 1.577.381.000  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 10.378.164.000
  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ 936.527.000  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 822.580.000  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   3,30
Dönen Varlıklar 1.344.496.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 407.969.000
ASİT-TEST ORANI   1,23
Dönen Varlıklar-Stoklar 501.505.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 407.969.000
NAKİT ORANI   0,11
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 43.551.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 407.969.000
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,40
Yabancı Kaynaklar Toplamı 5.912.787.000  
Aktif Toplamı 14.665.132.000
FİNANSMAN ORANI   1,48
Özkaynaklar 8.752.345.000  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 5.912.787.000;
FAALİYET KÂRLILIĞI   0,19
Faaliyet Kârı 352.358.000  
Net Satışlar 1.828.218.000
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   0,37
Net Kâr 676.664.000  
Net Satışlar 1.828.218.000
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI    
Faaliyet Giderleri 1.343.027.000 0,73
Net Satışlar 1.828.218.000
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,08
Net Kâr 676.664.000  
Öz Sermaye 8.752.345.000
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,05
Net Kâr 676.664.000  
Toplam Varlıklar 14.665.132.000
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,22
Net Satışlar 1.828.218.000  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 8.414.013 .000