Brent   $
Natural Gas   $

From Underground to National Economy

Production thru technology and experience. Adding value to our country.

Latest Natural Gas Discovery

TPAO discovers natural gas in Western Black Sea offshore, largest gas discovery in the Turkish ultra-deep waters

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

TPAO has been established in order to perform hydrocarbon exploration, drilling, production, refinery and marketing activities on behalf of the Turkish Republic with the law 6327 in 1954.


TPAO continued exploration, production, refining, marketing and transportation activities until 1983 as an integrated oil company. TPAO has been acting as a state owned exploration and production oil company since the legal regulations made in 1983 and some other more recent changes.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi sayesinde Karadeniz'de 2020-2022 yıllarında bulunan toplam 710 milyar metreküp doğal gaz rezervi milletimizin hizmetine sunulacak. Sakarya Gaz Sahası'ndan birinci fazda üretilecek doğal gaz, 2023 yılının ilk çeyreğinde milletimizle buluşacak. Projenin bütün fazları tamamlandığında, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılayacak.