Finance

IFRS Income Statement

  2020 2019
Hasılat 1.802.171 2.246.157
Satışların maliyeti -906.354 -774.969
Brüt Kâr 895.817 1.471.188
Genel yönetim giderleri -140.373 -150.331
Arama giderleri -166.069 -619.536
Satış ve dağıtım giderleri -224.734 -122.655
Finansal gelirler / (giderler) - net -241.879 -127.730
Diğer kazançlar/ (kayıplar) -152.891 -1.133.360
Vergi öncesi kâr  -30.129 -682.424
Vergi Gideri -142.903 -74.538
Gelir vergisi gideri -68.862 -91.224
Vadeli vergi gideri -74.041 16.686
Dönem net kârı  -173.032 -756.962
Diğer kapsamlı gelir      
         Actuarial gain loss 0 -3365
Yabancı para çevrim fonundaki değişim -7.494 -245
Toplam Kapsamlı Gelir -180.526 -760.572

 

    2019 2018
Revenue   2.246.157 2.056.811
Cost of sales   (765.783) (646.023)
Gross Profit   1.480.374 1.410.788
Administrative expenses   (150.331) (160.737)
Exploration expenses   (619.536) (167.418)
Sales and distribution expenses   (122.655)  (95.163) 
Other Expenses from operating activities   (1.130.816) -
Finance income / (expenses) — net   (121.879)  (178.163)
Other gains / (losses)   (2.544) (73.809)
Operating Profit/Loss   (667.387) 735.498
Tax expense   (74.538) (364.628)
Profit / (Loss) For The Year   (667.387) 370.870
Other Comprehensive Income /(Loss)      
Actuarial gain loss   (3.365) 1354
Change in currency translation reserves   (245) (3.784)
Total Comprehensive Income / Expense   (745.535) 368.440

*Amounts expressed in thousands of USD unless otherwise stated.

 

    2018 2017
Revenue   2,056,811 1,679,211
Cost of sales   (646,023) (919,881)
Gross Profit   1,410,788 759,330
Administrative expenses (-)   (160,737) (124,741)
Exploration expenses (-)   (167,418) (109,684)
Sales and distribution expenses (-)   (95,163) (100,053)
Finance income / (expenses) — net   (178,163) (151,560)
Other gains / (losses)   (73,809) (243,399)
Operating Profit/Loss   735,498 29,893
Tax expense   (364,628) (39,716)
Income tax expense   (303,509) (87,083)
Deferred tax expense   (61,119) 47,367
Profit / (Loss) For The Year   370,870 (9,823)
Other Comprehensive Income /(Loss)      
         Actuarial gain loss   1,354 (75)
Change in currency translation reserves   (3,784) (2,295)
Total Comprehensive Income / Expense   368,440 (12,193)

*Amounts expressed in thousands of American Dollars USD unless otherwise stated.
    2017 2016
Revenue   1,679,211 1,442,159
Cost of sales   (837,087) (858,463)
Gross Profit   842,124 583,696
General administrative expenses   (124,741) (132,582)
Exploration and evaluation expenses   (109,684) (110,789)
Marketing and sales expenses   (104,992) (194,411) 
Impairment charges/(reversal of impairment), net   (297,418) 441,602
Finance income / (expenses) — net   (151,560) (207,557)
Other (expense)/income   23,836 301,357
Profit Before Taxation   29.893 681,316
Tax expense from continuing activities   (87,083) (159,160)
Deferred tax income   47,367 68,380
(Loss)/profit For The Year   (9,823) 590,536
Other comprehensive (loss)/income      
Change in currency translation reserves   (2,295) 8,440
Actuarial gain loss   (75) (1,161)
Total Comprehensive (Loss)/income   (12,193) 597,815

*Amounts expressed in thousands of USD unless otherwise stated.

 

    2016 2015
Revenue   1,274,667 1,589,280
Cost of sales   (858,463) (907,250)
Gross Profit   416,204 682,030
General administrative expenses   (132,582) (130,215)
Exploration and evaluation expenses   (110,789) (273,997)
Marketing and sales expenses   (26,919) (28,846)
Reversal of impairment loses / Impairment charges -net charges   441,602 (1,081,229)
Finance income / (expenses) — net   (112,334) (77,880)
Foreign currency gain / (losses)   (95,223) (54,329)
Other gains / (losses)   301,357 (130,899)
Profit / (Loss) Before Taxation   681,316 (1,095,365)
Income tax   (90,780) (77,643)
Profit / (Loss) For The Year   590,536 (1,173,008)
Other Comprehensive Income /(Loss)      
Change in currency translation reserves   8,440 (8,765)
Total Comprehensive (Loss) / Income   598,976 (1,181,773)

*Amounts expressed in thousands of USD unless otherwise stated.
    2015 2014
Revenue   1,589,280 3,326,127
Cost of sales   (904,891) (2,024,570)
Gross Profit   684,389 1,301,557
General administrative expenses   (130,215) (234,962)
Exploration and evaluation expenses   (273,997) (110,825)
Marketing and sales expenses   (28,846) (74,685)
Impairment charges   (1,081,229) (462,437)
Income from derivative instruments — net   - 16,908
Finance income / (expenses) — net   (76,739) 4,486
Foreign currency gain / (losses)   (54,329) (30,853)
Other gains / (losses)   (130,899) 77,468
(Loss) / Profit Before Taxation   (1,091,865) 486,657
Income tax   (78,343) (209,985)
(Loss) / Profit For The Year   (1,170,208) 276,672
Other Comprehensive Income /(Loss)      
Change in currency translation reserves   (8,765) (14,557)
Total Comprehensive (Loss) / Income   (1,178,973) 262,115

*Amounts expressed in thousands of USD unless otherwise stated.