Finance

Important Financial Ratios

   TL   ORAN 
NET İŞLETME SERMAYESİ -190.941.276,60  
VERGİ ÖNCESİ KÂR             1.704.852.407,21  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)              0,95
Dönen Varlıklar             3.529.634.615,14  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar             3.720.575.891,74
ASİT-TEST ORANI              0,38
Dönen Varlıklar-Stoklar             1.395.856.986,57  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar             3.720.575.891,74
NAKİT ORANI              0,06
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler)               226.285.046,46  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar             3.720.575.891,74
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI              0,49
Yabancı Kaynaklar Toplamı           19.791.045.576,46  
Aktif Toplamı           40.256.215.667,31
FİNANSMAN ORANI              1,03
Özkaynaklar           20.465.170.090,85  
Yabancı Kaynaklar Toplamı           19.791.045.576,46
FAALİYET KÂRLILIĞI   -          0,21
Faaliyet Kârı 1.099.181.469,90  
Net Satışlar             5.223.991.056,16
DÖNEM NET KÂRLILIĞI              0,30
Net Kâr             1.567.274.262,67  
Net Satışlar             5.223.991.056,16
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI              0,86
Faaliyet Giderleri             4.495.643.725,51  
Net Satışlar             5.223.991.056,16
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI              0,08
Net Kâr             1.567.274.262,67  
Öz Sermaye           20.465.170.090,85
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI              0,04
Net Kâr             1.567.274.262,67  
Toplam Varlıklar           40.256.215.667,31
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI              0,14
Net Satışlar             5.223.991.056,16  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar)           37.165.969.359,13
     
  TRY RATIO
NET WORKING CAPITAL -466.550.158  
PROFIT/LOSS BEFORE TAX 1.203.245.884.270  
CURRENT RATIO   0,87
Current Assets/Liquid Assets 3.009.405.475  
Short Term Liabilities 3.475.955.633
ACID-TEST RATIO   0,49
Current Ratio-Stocks(Inventories) 1.701.062.189  
Short Term Liabilities 3.475.955.633
CASH RATIO   0,23
Liquid Assets 793.320.450  
Short Term Liabilities 3.475.955.633
DEBT RATIO   0,45
Total Of Liabilities 15.177.827.223  
Total Of Assets 34.075.723.051
EQUITY/DEBT   1.25
Equity 18.897.895.828  
Total Of Liabilities 15.177.827.223
OPERATING PROFITABILITY   -
Operating Profit -892.160.474  
Net Sales 5.266.144.331
RATIO ON NET PERIOD PROFIT OR LOSS   0,20
Net Profit 1.047.202.084  
Net Sales 5.266.144.331
OPERATING EXPENSES/NET SALES   0,87
Operating Expenses 4.596.106.000  
Net Sales 5.266.144.331
RATE ON EQUITY   0,06
Net Profit 1.047.202.084  
Equity 18.897.895.828
RATE ON ASSETS   0,03
Net Profit 1.047.202.084  
Total Assets 34.075.723.051
RATE OF RETURN ON EQUITY   0,29
Net Sales 5.266.144.331  
Avarage Equity 18.374.294.786

 

  TRY RATIO
NET WORKING CAPITAL 1.224.177.000  
PROFIT/LOSS BEFORE TAX 5.745.541.000  
CURRENT RATIO   1,92
Current Assets/Liquid Assets 2.547.654.000  
Short Term Liabilities 1.323.477.000
ACID-TEST RATIO   1,32
Current Ratio-Stocks(Inventories) 1.752.778.000

 

Short Term Liabilities 1.323.477.000
CASH RATIO   0,61
Liquid Assets 803.310.000  
Short Term Liabilities 1.323.477.000
DEBT RATIO   0,43
Total Of Liabilities 13.553.298.000  
Total Of Assets 31.403.992.000
EQUITY/DEBT   1,32
Equity 17.850.694.000  
Total Of Liabilities 13.553.298.000
OPERATING PROFITABILITY   0,32
Operating Profit 1.365.254.000  
Net Sales 4.210.632.000
RATIO ON NET PERIOD PROFIT OR LOSS   1,06
Net Profit 4.478.892.000  
Net Sales 4.210.632.000
OPERATING EXPENSES/NET SALES   0,41
Operating Expenses 1.706.999.000  
Net Sales 4.210.632.000
RATE ON EQUITY   0,25
Net Profit 4.478.892.000  
Equity 17.850.694.000
RATE ON ASSETS   0,14
Net Profit 4.478.892.000  
Total Assets 31.403.992.000
RATE OF RETURN ON EQUITY   0,27
Net Sales 4.210.632.000  
Avarage Equity 15.485.864.000
  TRY RATIO
NET WORKING CAPITAL 2.986.743.000  
PROFIT/LOSS BEFORE TAX 1.130.149.000  
CURRENT RATIO   5,43
Current Assets/Liquid Assets 3.661.062.000  
Short Term Liabilities 674.319.000
ACID-TEST RATIO   4,40
Current Ratio-Stocks(Inventories) 2.967.289.000  
Short Term Liabilities 674.319.000
CASH RATIO   1,16
Liquid Assets 782.883.000  
Short Term Liabilities 674.319.000
DEBT RATIO   0,44
Total Of Liabilities 10.348.497.000  
Total Of Assets 23.469.532.000
EQUITY/DEBT   1,27
Equity 13.121.035.000  
Total Of Liabilities 10.348.497.000
OPERATING PROFITABILITY   0,13
Operating Profit 294.912.000  
Net Sales 2.234.347.000
RATIO ON NET PERIOD PROFIT OR LOSS   0,43
Net Profit 960.011.000  
Net Sales 2.234.347.000
OPERATING EXPENSES/NET SALES   0,47
Operating Expenses 1.053.422.000  
Net Sales 2.234.347.000
RATE ON EQUITY   0,07
Net Profit 960.011.000  
Equity 13.121.035.000
RATE ON ASSETS   0,04
Net Profit 960.011.000  
Total Assets 23.469.532.000
RATE OF RETURN ON EQUITY   0,18
Net Sales 2.234.347.000  
Avarage Equity 12.562.509.000
  TRY RATIO
NET WORKING CAPITAL 12.355.794.000  
PROFIT/LOSS BEFORE TAX 3.336.628.000  
CURRENT RATIO   2,96
Current Assets/Liquid Assets 3.555.386.000  
Short Term Liabilities 1.199.592.000
ACID-TEST RATIO   2,26
Current Ratio-Stocks(Inventories) 2.714.821.000

 

Short Term Liabilities 1.199.592.000
CASH RATIO   0,35
Liquid Assets 425.212.000  
Short Term Liabilities 1.199.592.000
DEBT RATIO   0,44
Total Of Liabilities 9.525.228.000  
Total Of Assets 21.529.212.000
EQUITY/DEBT   1,26
Equity 12.003.984.000  
Total Of Liabilities 9.525.228.000
OPERATING PROFITABILITY   0,02
Operating Profit 31.702.000  
Net Sales 1.577.381.000
RATIO ON NET PERIOD PROFIT OR LOSS   1,86
Net Profit 2.941.639.000  
Net Sales 1.577.381.000
OPERATING EXPENSES/NET SALES   0,49
Operating Expenses 773.919.000  
Net Sales 1.577.381.000
RATE ON EQUITY   0,25
Net Profit 2.941.639.000  
Equity 12.003.984.000
RATE ON ASSETS   0,14
Net Profit 2.941.639.000  
Total Assets 21.529.212.000
RATE OF RETURN ON EQUITY   0,15
Net Sales 1.577.381.000  
Avarage Equity 10.378.164.000
  TRY RATIO
NET WORKING CAPITAL 936.527.000  
PROFIT/LOSS BEFORE TAX 822.580.000  
CURRENT RATIO   3,30
Current Assets/Liquid Assets 1.344.496.000  
Short Term Liabilities 407.969.000
ACID-TEST RATIO   1,23
Current Ratio-Stocks(Inventories) 501.505.000  
Short Term Liabilities 407.969.000
CASH RATIO   0,11
Liquid Assets 43.551.000  
Short Term Liabilities 407.969.000
DEBT RATIO   0,40
Total Of Liabilities 5.912.787.000  
Total Of Assets 14.665.132.000
EQUITY/DEBT   1,48
Equity 8.752.345.000  
Total Of Liabilities 5.912.787.000;
OPERATING PROFITABILITY   0,19
Operating Profit 352.358.000  
Net Sales 1.828.218.000
RATIO ON NET PERIOD PROFIT OR LOSS   0,37
Net Profit 676.664.000  
Net Sales 1.828.218.000
OPERATING EXPENSES/NET SALES    
Operating Expenses 1.343.027.000 0,73
Net Sales 1.828.218.000
RATE ON EQUITY   0,08
Net Profit 676.664.000  
Equity 8.752.345.000
RATE ON ASSETS   0,05
Net Profit 676.664.000  
Total Assets 14.665.132.000
RATE OF RETURN ON EQUITY   0,22
Net Sales 1.828.218.000  
Avarage Equity 8.414.013 .000