Information Security

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

TPAO  temel iş süreçlerinin elektronik ortamda, şirket stratejisi doğrultusunda verimli olarak çalışması, bilgiye istenilen ortamda, anında, güvenli, kesintisiz ulaşımın sağlanması temel hedefimizdir.

Bu amaçla;

 1. Şirket stratejik hedefleri doğrultusunda teknolojik hizmetler sunmayı,
 2. İhtiyaç duyulan donanımları temin etmeyi,
 3. Bilgiye ulaşımı sağlamayı,
 4. Gerekli yazılımları temin etmeyi,
 5. Gerekli altyapıyı oluşturmayı,
 6. Bilgi güvenliği yönetim sistemini planlamayı, kurmayı, işletmeyi, kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi,
 7. Yönetim Sistemimizin işletilmesi ve devamlılığı için ilgili rol ve sorumlulukları belirlemeyi,
 8. Yönetim Sistemimizin özelinde hedefler belirlemeyi ve belirli dönemlerde uygunluklarını değerlendirmeyi,
 9. Yönetim Sistemimizin kapsamında risk yönetimi yapmayı,
 10. Yönetim Sistemimizin gereksinimlerini uygun olarak karşılamak amacıyla, kesintisizlik hedeflerini ve iş sürekliliği stratejilerini belirlemeyi,
 11. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin gereksinimlerini uygun olarak karşılamak amacıyla bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını korumayı, 
 12. Yönetim Sistemimizin gerekliliklerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmayı ve eğitim programları planlamayı,
 13. Yönetim Sistemimizin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmeyi,
 14. Yönetim Sistemimize bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın yönetim sistemlerimize katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlamayı,
 15. Yönetim Sistemimiz gereği standartlara, yasal mevzuatlara ve sözleşme gereksinimlerine uyumu garanti altına almayı,
 16. Yönetim Sistemimizi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

                                                                                                                Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı