Sürdürülebilirlik

ENERJİ YÖNETİMİ

Dünyadaki tüm insani faaliyetlerde olduğu gibi, enerjinin ve sürdürülebilir gelişim için çok gerekli olan ana hammaddelerin üretim faaliyetleri aşamasında da enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. TPAO olarak üretim faaliyetlerimiz sırasında ihtiyaç duyulan enerjiyi en uygun şekilde temin etme ve en verimli koşullarda kullanma anlayışına sahibiz.

Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak enerji ihtiyacımızı en aza indirmek temel prensibimizdir. Bu iş yapma anlayışını yaşama geçirmemize olanak sağlayan enerji yönetimi sistemimiz, sektörümüzün küresel ölçekteki bilgi birikimine katkı sağlayacak bir olgunluk seviyesindedir. Ortaklığımızın önemli girdi kaynaklarından biri olan enerjinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi 2021 yılında alınmıştır.

Enerji alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak insanlık için enerjinin vazgeçilmez değerinin bilincindeyiz. İnsanın hem bireysel hem de toplumsal yaşamına devam etmesi, her eylemini gerçekleştirmesine olanak sağlayacak enerjiye sahip olması ile mümkündür. Ancak ihtiyaç fazlası enerji kullanımı bugünümüzü ve geleceğimizi büyük bir risk altına sokabilir. TPAO olarak enerjinin verimli, doğru şekilde kullanılmasını sağlamak ve tüm paydaşlarımızı da bu anlayışa teşvik etmek en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır.