Hakkımızda

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 1954 tarihinde, kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kuruldu.

1983 yılına kadar entegre bir petrol şirketi olarak arama, üretim, rafinaj, pazarlama ve taşımacılık gibi sektörün pek çok alanında faaliyetlerde bulunurken; 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeler sonunda, günümüzde sadece hidrokarbon arama ve üretim projeleri yürüten petrol şirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Petrol sektörünün pek çok “ilk”lerini gerçekleştiren TPAO, yarım asrı aşan sürede PETKİM, TÜPRAŞ, PETROL OFİSİ gibi 17 büyük kuruluşu birer ilk olarak ülkemiz ekonomisine kazandırdı.

2022 yılında günlük 101 bin ton / 744 bin varil ham petrol ve 151 milyon sm³ (yıllık 55,1 milyar sm³) doğal gaz tüketen ülkemizin, ham petrol tüketiminin %93’ü, doğal gaz tüketiminin ise %99,3’ü ithalatla karşılanmaktadır.

TPAO olarak, tüketilen enerji içerisinde büyük bir paya sahip olan petrol ve doğal gazı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan karşılayabilmek temel amaçlarımızdan biridir.

Kayıtlı Sermayemiz 22 Milyar TL’dir. Türkiye’nin yegâne milli petrol şirketi olarak, yaklaşık 3500 kişi istihdam ediyoruz. Genel Merkezimiz Ankara’dadır.

Vizyonumuz

Ülkemizin petrol ve doğal gaz ihtiyacını karşılamada etkin, rekabetçi ve dinamik yapıda millî bir arama ve üretim şirketi olmaktır.

Misyonumuz

Ülkemizin petrol ve doğal gaz üretimini artırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında arama ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Değerlerimiz

  • Saygı
  • Cesaret
  • Kararlılık
  • Mükemmeliyetçilik
  • Eşitlikçilik