Kara

Ülkemiz denizlerinde olduğu gibi karalarında da Türkiye Petrolleri, hidrokarbon potansiyelini tespit etmek ve milli ekonominin hizmetine sunmak hedefi doğrultusunda projelerine devam etmektedir. Son on yılda kara alanlarında 401 adet arama kuyusu, 2017 yılında ise 18 kuyu sondajı tamamlandı. Kara alanlarındaki ana projelerimiz:

  • TRAKYA ARAMA PROJELERİ 
  • GÜNEYDOĞU ANADOLU ARAMA PROJELERİ

(Şırnak-Hakkari, Batman-Siirt, Mardin-Nusaybin, Hazro-Bismil, Adıyaman, Doğu Fırat, Diyarbakır projeleri) 

  • ORTAK ARAMA PROJELERİ DİĞER BÖLGELER ARAMA PROJELERİ
  • DİĞER BÖLGELER ARAMA PROJELERİ

(İç Basenler, Ege-Toros-Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Kara Alanları,Özel Projeler) 
2017’de yürütülen jeoloji ve jeofizik faaliyetlerinin yanısıra Kuzey Trakya’da, 6 adet aramat ruhsatlarına başvuru yapıldı. Orta Trakya’da Yulaflı-6, Karaçalı-12, Fidanlık-10 ve 11 kuyuları gaz emareli kuyu olarak bitirildi. Doğu Trakya’da ise Batı Değirmenköy-1 kuyusu sondajı yapılarak, değerlendirme çalışmalarına devam edildi. Batı Değirmenköy-2 kuyusunda son derinliğe ulaşıldı.