Ar-Ge Merkezi

Petrol Jeolojisi

TPAO' nun yurt içi ve yurt dışı hidrokarbon arama çalışmalarında ihtiyaç duyulan laboratuvar hizmetlerini ve Litostratigrafi, Biyostratigrafi, Sekans Stratigrafi, Sedimantoloji, Rezervuar Jeolojisi ve Hidrokarbon Jeokimyası ile ilgili uygulamalı AR-GE projelerini yüksek teknolojiyi kullanarak yürütür.

 

JEOKİMYA

 

STRATİGRAFİ

 

SEDİMANTOLOJİ VE REZERVUAR JEOLOJİSİ