Finans

Başlıca Finansal Göstergeler

  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ 1.224.177.000  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 5.745.541.000  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   1,92
Dönen Varlıklar 2.547.654.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.323.477.000
ASİT-TEST ORANI   1,32
Dönen Varlıklar-Stoklar 1.752.778.000

 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.323.477.000
NAKİT ORANI   0,61
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 803.310.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.323.477.000
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,43
Yabancı Kaynaklar Toplamı 13.553.298.000  
Aktif Toplamı 31.403.992.000
FİNANSMAN ORANI   1,32
Özkaynaklar 17.850.694.000  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 13.553.298.000
FAALİYET KÂRLILIĞI   0,32
Faaliyet Kârı 1.365.254.000  
Net Satışlar 4.210.632.000
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   1,06
Net Kâr 4.478.892.000  
Net Satışlar 4.210.632.000
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI   0,41
Faaliyet Giderleri 1.706.999.000  
Net Satışlar 4.210.632.000
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,25
Net Kâr 4.478.892.000  
Öz Sermaye 17.850.694.000
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,14
Net Kâr 4.478.892.000  
Toplam Varlıklar 31.403.992.000
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,27
Net Satışlar 4.210.632.000  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 15.485.864.000
  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ 2.986.743.000  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 1.130.149.000  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   5,43
Dönen Varlıklar 3.661.062.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 674.319.000
ASİT-TEST ORANI   4,40
Dönen Varlıklar-Stoklar 2.967.289.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 674.319.000
NAKİT ORANI   1,16
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 782.883.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 674.319.000
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,44
Yabancı Kaynaklar Toplamı 10.348.497.000  
Aktif Toplamı 23.469.532.000
FİNANSMAN ORANI   1,27
Özkaynaklar 13.121.035.000  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 10.348.497.000
FAALİYET KÂRLILIĞI   0,13
Faaliyet Kârı 294.912.000  
Net Satışlar 2.234.347.000
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   0,43
Net Kâr 960.011.000  
Net Satışlar 2.234.347.000
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI   0,47
Faaliyet Giderleri 1.053.422.000  
Net Satışlar 2.234.347.000
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,07
Net Kâr 960.011.000  
Öz Sermaye 13.121.035.000
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,04
Net Kâr 960.011.000  
Toplam Varlıklar 23.469.532.000
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,18
Net Satışlar 2.234.347.000  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 12.562.509.000
  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ 12.355.794.000  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 3.336.628.000  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   2,96
Dönen Varlıklar 3.555.386.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.199.592.000
ASİT-TEST ORANI   2,26
Dönen Varlıklar-Stoklar 2.714.821.000

 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.199.592.000
NAKİT ORANI   0,35
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 425.212.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.199.592.000
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,44
Yabancı Kaynaklar Toplamı 9.525.228.000  
Aktif Toplamı 21.529.212.000
FİNANSMAN ORANI   1,26
Özkaynaklar 12.003.984.000  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 9.525.228.000
FAALİYET KÂRLILIĞI   0,02
Faaliyet Kârı 31.702.000  
Net Satışlar 1.577.381.000
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   1,86
Net Kâr 2.941.639.000  
Net Satışlar 1.577.381.000
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI   0,49
Faaliyet Giderleri 773.919.000  
Net Satışlar 1.577.381.000
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,25
Net Kâr 2.941.639.000  
Öz Sermaye 12.003.984.000
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,14
Net Kâr 2.941.639.000  
Toplam Varlıklar 21.529.212.000
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,15
Net Satışlar 1.577.381.000  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 10.378.164.000
  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ 936.527.000  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 822.580.000  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   3,30
Dönen Varlıklar 1.344.496.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 407.969.000
ASİT-TEST ORANI   1,23
Dönen Varlıklar-Stoklar 501.505.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 407.969.000
NAKİT ORANI   0,11
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 43.551.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 407.969.000
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,40
Yabancı Kaynaklar Toplamı 5.912.787.000  
Aktif Toplamı 14.665.132.000
FİNANSMAN ORANI   1,48
Özkaynaklar 8.752.345.000  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 5.912.787.000;
FAALİYET KÂRLILIĞI   0,19
Faaliyet Kârı 352.358.000  
Net Satışlar 1.828.218.000
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   0,37
Net Kâr 676.664.000  
Net Satışlar 1.828.218.000
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI    
Faaliyet Giderleri 1.343.027.000 0,73
Net Satışlar 1.828.218.000
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,08
Net Kâr 676.664.000  
Öz Sermaye 8.752.345.000
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,05
Net Kâr 676.664.000  
Toplam Varlıklar 14.665.132.000
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,22
Net Satışlar 1.828.218.000  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 8.414.013 .000
  TL ORAN
NET İŞLETME SERMAYESİ 1.045.800.000  
VERGİ ÖNCESİ KÂR 839.412.000  
CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)   2,86
Dönen Varlıklar 1.609.205.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 563.405.000
ASİT-TEST ORANI   1,37
Dönen Varlıklar-Stoklar 771.553.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 563.405.000
NAKİT ORANI   0,28
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul Değerler) 155.788.000  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 563.405.000
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI   0,26
Yabancı Kaynaklar Toplamı 2.905.933.000  
Aktif Toplamı 10.981.614.000
FİNANSMAN ORANI   2,78
Özkaynaklar 8.075.681.000  
Yabancı Kaynaklar Toplamı 2.905.933.000
FAALİYET KÂRLILIĞI   0,04
Faaliyet Kârı 98.693.000  
Net Satışlar 2.482.372.000
DÖNEM NET KÂRLILIĞI   0,29
Net Kâr 714.173.000  
Net Satışlar 2.482.372.000
FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI   0,50
Faaliyet Giderleri 1.250.184.000  
Net Satışlar 2.482.372.000
ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI   0,09
Net Kâr 714.173.000  
Öz Sermaye 8.075.681.000
VARLIKLARIN KÂRLILIĞI   0,07
Net Kâr 714.173.000  
Toplam Varlıklar 10.981.614.000 
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI   0,32
Net Satışlar 2.482.372.000  
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar) 7.718.595.000